Podrobnosti záznamu

Název
    Kalciturbidity v hraničním intervalu ludlow-přídolí (silur): nové interpretace mezinárodního stratotypového profilu Požáry (Barrandien, Česká republika)
Další názvy
    Calciturbidites in Ludlow-Přídolí boundary interval (Silurian): new interpretations of the Požáry GSSP (Barrandian, Czech Republic)
Autor
    Čáp, Pavel
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Zborník recenzovaných príspevkov - Študentská vedecká konferencia
Strany
    6
Poznámky
    Akce: 2010/04/28 ; Bratislava
Výraz tezauru
    calciturbidite, Ludlow-Přídolí boundary, Požáry quarry, Barrandian
Klíčové slovo
    Barrandien
    Česká
    Hraničním
    Interpretace
    Intervalu
    Kalciturbidity
    Ludlow-přídolí
    Mezinárodního
    Nové
    Požáry
    Profilu
    Republika
    Silur
    Stratotypového
Abstrakt (česky)
   Nově je interpretována stavba některých karbonátových hornin mezinárodního stratotypového profilu hranice ludlow-přídolí v lomu Požáry (Barrandien). Některé texturní znaky (erozní báze hrubě bioklastických vápenců, jejich gradace, pozvolné přechody do nadloží, zaoblené mikritové litoklasty, vtisky na rozhraní bioklastické a mikritové facie) dosud na tomto profilu nebyly popsány. Na základě těchto nových poznatků v kombinaci s předešlými výzkumy jsou některé vápence interpretovány jako více či méně vyvinuté alodapické vápence - kalciturbidity. Ty jsou zde zachyceny ve svém distálním vývoji. Zdrojové oblasti kalciturbiditů jsou situovány do mělčích částí pánve, na svahy již neaktivních vulkanických elevací. Jako iniciátor skluzových procesů jsou diskutovány silnější bouřkové události.
Abstrakt (anglicky)
   Calciturbidites in Ludlow-Přídolí boundary interval (Silurian): new interpretations of the Požáry GSSP (Barrandian, Czech Republic)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014