Podrobnosti záznamu

Název
    Kambrické slepence jako substrát kozlovického granodioritu a přilehlého moldanubika (SZ od Kasejovic)
Údaj o odpovědnosti
    Marie Palivcová, Vlasta Ledvinková, Jarmila Waldhausrová, Valentina Žežulková
Další názvy
    The Cambrian conglomerates as parent rocks of the Kozlovice granodiorite and adjacent Moldanubicum
Autor
    Ledvinková, Vlasta
    Palivcová, Marie
    Waldhausrová, Jarmila
    Žežulková, Valentina
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 20, č. 2
Strany
    s. 171-183, obr. příl.
Rok
    1988
Poznámky
    2 obr., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Klasifikační znak
    55
    552
Skupina konspektu
    55
    552
Klíčové slovo
    Granodioritu
    Jako
    Kambrické
    Kasejovic
    Kozlovického
    Moldanubika
    Přilehlého
    Slepence
    Substrát
    SZ
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 7. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012