Podrobnosti záznamu

Název
    Kamenná industrie z gravettské lokality Pavlov I (okr. Břeclav) - jihovýchodní okraj zkoumané plochy
Další názvy
    The stone industry of the Gravettian site of Pavlov I (Břeclav district, Moravia) - the south eastern part of the excavation area
Autor
    Bartošíková, Zita
    Přichystal, Antonín
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Archeologické rozhledy
Svazek/č.
    Roč. LV, č. 1
Strany
    8
Rok
    2003
Výraz tezauru
    Gravettian
    lithic chipped industry
    raw materials
Klíčové slovo
    Břeclav
    Gravettské
    Industrie
    Jihovýchodní
    Kamenná
    Lokality
    Okr
    Okraj
    Pavlov
    Plochy
    Zkoumané
Abstrakt (česky)
   Práce hodnotí kamenné suroviny na jv. okraji gravettského sídliště Pavlov I a vztah mezi surovinami na periferii a v centru lokality. Vedle dominujících eratických silicitů (50-70 % ze všech artefaktů) je pro periferii charakteristické významné zastoupení hrubotvaré industrie z lokálních slínovců, radiolarit je zastoupen jen málo (2-5%), některé suroviny ve srovnání s centrem chybějí (rohovec typu KL, obsidián).
Abstrakt (anglicky)
   The paper evaluates lithic raw materials at the SE margin of the Gravettian site of Pavlov I and raw material relationship between the centre and SE periphery. Erratic siliceous rocks prevail (50-70 %)but coarse industry made of local marlstone is present substantially also. Using of radiolarite was low (2-5 %), comparing the centre some raw materials are missing (chert of the Krumlovský les type, obsidian).
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012