Podrobnosti záznamu

Název
    Kamenné suroviny opevnění na raně středověkém centru Pohansko u Břeclavi (Česká republika) a jejich provenience
Další názvy
    Lithic raw materials of the fortification at the Early medieval centre in Pohansko near Břeclav (Czech Republic) and their provenance.
Autor
    Doláková, Nela
    Hladilová, Šárka
    Přichystal, Antonín
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Petroarchaeology in the Czech Republic and Poland at the beginning of the 21st Century
Strany
    11
Poznámky
    Akce: 2007/10/11 ; Wroclaw
Výraz tezauru
    building stones
    early Middle ages fortification
    Pohansko near Břeclav
    provenience
Klíčové slovo
    Břeclavi
    Centru
    Česká
    Kamenné
    Opevnění
    Pohansko
    Provenience
    Raně
    Republika
    Středověkém
    Suroviny
Abstrakt (česky)
   Pro materiál opevnění raně středověkého centra Pohansko u Břeclavi byly použity zejména sarmatské písčité vápence, které převažovaly nad paleogenními flyšovými pískovci. Zdrojová oblast kamenného materiálu se nacházela v oblasti Chvojnické pahorkatiny (vídeňská pánev) a bělokarpatské jednotky (flyšové pásmo Západních karpat. Výzkum byl prováděn v rámci VZ MSM0021622427.
Abstrakt (anglicky)
   For the fortification wall at the Early Medieval centre Pohansko near Břeclav there were used the Sarmatian sandy limestones, which prevail above Paleogene flysh sandsotenes. The Chvojnice Hilly land (Vienna basin) and Bílé Karpaty unit (Carpathian flysh belt) represent the source area of the rocks. Results achieved within the interdisciplinary research project MSM0021622427.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012