Podrobnosti záznamu

Název
    Kamenné suroviny z výzkumů Josefa Skutila v severní části Moravského krasu
Údaj o odpovědnosti
    Antonín Přichystal
Další názvy
    Lithic raw material from exacavations of Josef Skutil in northern parts of the Moravian Karst
Autor
    Přichystal, Antonín, 1950-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Prehistorické jeskyně : katalogy, dokumenty, studie
Strany
    s.305
Poznámky
    Anglické resumé
Klasifikační znak
    551.4
    551.7
    599.9
    902
Skupina konspektu
    902
Předmětová skupina
    artefakty
    biografie
    historie
    kras
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    nerostné suroviny
    paleolit
    paleontologie
    prehistorie
    speleologie
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Moravský kras
Klíčové slovo
    části
    Josefa
    Kamenné
    Krasu
    Moravského
    Severní
    Skutila
    Suroviny
    Výzkumů
Abstrakt (anglicky)
   A few collections of Magdalenian chipped artifacts from northern part of the Moravian Karst (the Smrtní cave, Koňská jáma cave, Srnčí and Verunčina caves) were studied from the view-point of raw material.The relatively numerous industries from the Srnčí cave (47 artifacts) and Verunčina cave (147 pieces) have shown a quite different raw material composition: the prevalence of local raw materials in the Srnčí cave on the one hand and the prevalence of imported erratic silicites from glacial sediemnts in the verunčina cave on the other. As an explanation the author supposed only seasonal settlement of the caves by various groups of Magdalenian hunters coming from different directions
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012