Podrobnosti záznamu

Název
    Kaolinové ložisko Hosín u Českých Budějovic
Údaj o odpovědnosti
    Václav Cílek
Další názvy
    Hosín kaolinite deposit near České Budějovice
Autor
    Cílek, Václav, jr.
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Svazek/č.
    Roč. 30, č. 3
Strany
    s. 91-96
Rok
    1990
Poznámky
    1 obr.
    Zkr. název ser.: Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy
Předmětová skupina
    báňská historie
    budějovická pánev
    důl
    kaolin
    křída-svrchní
    ložiska nerud
    sedimenty jezerní
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Hosín
Klíčové slovo
    Budějovic
    Českých
    Hosín
    Kaolinové
    Ložisko
Abstrakt (česky)
   V článku je podána charakteristika geologické stavby, historie a těžebních podmínek kaolinického ložiska Hosín. V druhé polovině minulého století se zde těžily kaolinické pískovce, které fa Hardtmuth používala k výrobě bílé keramiky. Důl představuje instruktivní odkryv pobřežní facie senonského jezera i vynikající technickou památku hornické činnosti
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012