Podrobnosti záznamu

Název
    Karbonátem tmelené holocénní sutě u Otročiněvsi a Žloukovic. (Nálezová zpráva)
Autor
    Cílek, Václav
    Ložek, Vojen
    Zárubský, K.
    Žák, K.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Český kras
Strany
    s. 34-36
Poznámky
    Projekt: GA205/99/1307, GA ČR
    Překlad názvu: Carbonate-cemented Holocene scree near Otročiněves and Žloukovice
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Předmětová kategorie
    aragonite
    holocene
    scree
Klíčové slovo
    Holocénní
    Karbonátem
    Nálezová
    Otročiněvsi
    Sutě
    Tmelené
    Zpráva
    Žloukovic
Abstrakt (česky)
   Článek podává nálezovou zprávu o zpevněných holocenních sutích, jejichž tmel je tvořen aragonitem či Fe-hydroxidy.
Abstrakt (anglicky)
   In the Central Bohemia cemented scree occurs at numerous sites. The scree cement is usually composed of carbonate, locally of Fe-hydroxides and rarely of sulfate. Cemented screes were formed within a distinct period of time in older Holocene.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012