Podrobnosti záznamu

Název
    Karbonátem tmelené holocenní sutě u Otročiněvsi a Žloukovic
Údaj o odpovědnosti
    Karel Žák, Václav jr. Cílek, Vojen Ložek, Karel Zábranský
Další názvy
    Carbonated-cemented Holocene scree near Otročiněves and Žloukovice
Autor
    Cílek, Václav, jr.
    Ložek, Vojen
    Zábranský, Karel
    Žák, Karel, 1957-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Český kras
Svazek/č.
    Roč. 27
Strany
    s. 34-35
Rok
    2001
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Čes. Kras
Předmětová skupina
    Barrandien
    eroze
    holocén
    izotopy stabilní
    karbonáty
    kvartér pražské plošiny
    paleoklimatologie
    proterozoikum
    suťový proud
    tmel
    zvětrávání chemické
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Otročiněves (Beroun)
    Žloukovice (Beroun)
Klíčové slovo
    Holocenní
    Karbonátem
    Otročiněvsi
    Sutě
    Tmelené
    Žloukovic
Abstrakt (anglicky)
   We report on finds of carbonate-cemented scree of the Holocene age. New localities are located in the Central Bohemian close to villages of Otročiněves and Žloukovice, in an area formed by Neoproterozoic carbonate-poor shale-siltstone-graywacke sequence. At both sites the scree cementation was related to discharge of groundwater in the past. Today, groundwater at these sites either does not discharge or forms only minor accumulation of pure calcareous tufa. Based on the first X-ray determination, the scree cement at Otročiněves is represented by aragonite. High carbonate carbon and oxygen stable isotope data reflect fast kinetic CO2 escape from the solution and importance of water evaporation for the carbonate deposition. The Žloukovice locality has calcite cement and different stable isotope data, reflecting minor role of water evaporation and conditions close to isotopic equilibrium during carbonate deposition. In the Central Bohemia cemented scree occurs at numerous sites.
   The scree cement is usually composed of carbonate, locally of Fe-hydroxides and rarely of sulfate. Cemented screes were formed within a distinct period of time in older Holocene. Scree cementation was linked with either availability of extensive fresh rock surfaces suitable for leaching, produced by rock congelifraction during the Glacial, or with specific climatic conditions. Later, during the younger Holocene, the scree accumulations were frequently incised by erosion
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012