Podrobnosti záznamu

Název
    Karbonátové horniny a jejich sedimentární textury ve svrchním proterozoiku u Jarova
Autor
    Mikuláš, Radek
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998
Strany
    s. 29
Poznámky
    Překlad názvu: Upper Proterozoic carbonate rocks near Jarov and their sedimentary structures
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Klíčové slovo
    Horniny
    Jarova
    Karbonátové
    Proterozoiku
    Sedimentární
    Svrchním
    Textury
Abstrakt (česky)
   Sekvence spodní části štěchovické skupiny, odkrytá klasickým profilem na Z svahu Zvolské Homole u Jarova v údolí Vltavy pod Vraným n. Vlt. je sledem generovaným turbiditními proudy. Znaky indikující tuto genezi mají i izolované polohy a čočky karbonátem bohatých hornin (vápnitých prachovců až křemitých vápenců). Na odkryvu bylo identifikováno osm takovýchto poloh o mocnosti 7-70 cm. Většina z nich vykazuje více či méně dokonale vyvinutou paralelní laminaci, ve třech případech je zastoupeno složité šikmé zvrstvení, ve dvou případech konvolutní textury a v jednom případě zvrstvení gradační.
Abstrakt (anglicky)
   Succession of the lower part of the Štěchovice Group, exposed in the classical section in the W slope of Zvolská Homole Hill near Jarov in the Vltava River valley downstream of Vrané n. Vlt. was generated by turbidity currents. Signs indicating this genesis are also shared by isolated beds and lenses of carbonate-rich rocks (calcareous siltstones to siliceous limestones). Eight such beds 7 to 70 cm thick were identified in the outcrop. Most of them show more or less perfectly developed parallel lamination, three of them display complex cross-bedding, two of them convolute bedding and one of them graded bedding.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012