Podrobnosti záznamu

Název
    Karlův most - doplňující geotechnický průzkum v roce 2004
Další názvy
    Charles Bridge - additional geotechnical survey in 2004
    Charles bridge - aditional geotechnical investigation within the year 2004.
Autor
    Drozd, Karel
    Přikryl, Richard
    Votoček, Robert
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geotechnika
Svazek/č.
    Roč. 8, č. 2
Strany
    9
Rok
    2005
Výraz tezauru
    analyses
    Charles Bridge
    Geotechnical investigations
    geotechnical survey
Klíčové slovo
    2004
    Doplňující
    Geotechnický
    Karlův
    Most
    Průzkum
    Roce
Abstrakt (česky)
   Výsledky doplňujícího geotechnického průzkumu Karlova mostu za rok 2004

   Geotechnický průzkum, mostovka, pilíře, založení mostu, míra poškození.
Abstrakt (anglicky)
   Results of additional geotechnical survey of Charles Bridge in 2004

   Geotechnical investigations, bridge, pires, foundations, degree of damage.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012