Podrobnosti záznamu

Název
    Karpatian sandy deposits in the southern part of the Carpathian Foredeep in Moravia
Další názvy
    Písečné sedimenty stáří karpat v karpatské předhlubni na Moravě
Autor
    Nehyba, Slavomír
    Petrová, Pavla
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu
Svazek/č.
    Roč. 75, č. 1
Strany
    14
Rok
    2000
Výraz tezauru
    karpat, sandy deposits, Czech Republic
Klíčové slovo
    Carpathian
    Deposits
    Foredeep
    Karpatian
    Moravia
    Sandy
    Southern
Abstrakt (anglicky)
   Sands beds of highly varied thickness are known from Karpatian deposits in the southern part of the Carpa thian Foredeep. They are products of various processes (products of storms, products of shoreline deposition reflecting periods of shoreline progradation). Depositional system was classified as predominantly shallow marine. Studied Karpatian deposits have been subdivided into four segments based on the study of facies, facies successions and foraminifera assemblages.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014