Podrobnosti záznamu

Název
    Karpatian sandy deposits in the southern part of the Carpathian Foredeep in Moravia
Údaj o odpovědnosti
    Slavomír Nehyba, Pavla Petrová
Autor
    Nehyba, Slavomír
    Petrová, Pavla, 1972-
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Svazek/č.
    Vol. 75, no. 1
Strany
    p. 53-66
Rok
    2000
Poznámky
    5 obr., 1 tab.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Předmětová skupina
    karpat
    karpatská neogenní předhlubeň
    litofacie
    ložisko písku
    miocén-spodní
    sedimentace mělkovodní
    sedimentace mořská
    změna mořské hladiny
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Hevlín (Znojmo)
    Hrušovany nad Jevišovkou (Znojmo)
    Pravice (Znojmo)
Klíčové slovo
    Carpathian
    Deposits
    Foredeep
    Karpatian
    Moravia
    Sandy
    Southern
Abstrakt (anglicky)
   Sandstone beds of highly varied thickness are known from Karpathian deposits in the southern part of the Carpathian Foredeep. They are overlain, interfingered and they also overlain typical Karpatian "schlier" deposits. Sandy beds are products of various processes. Some beds are products of storms when large volumes of sands are transported offshore in suspension current which decelerate over the shelf. Other sandy beds are products of shoreline deposition reflecting periods of shoreline progradation. Depositional system was classified as predominantly shallow marine. Studied Karpatian deposits have been subdivided into four segment based on the study of facies successions and foraminifera assemblages. Origin of the segment is interpreted according to dominant trend in the relative sea level change. Basal segment A is interpreted as early transgressive and is a product of the coastal plain deposition.
   Segment B is interpreted as transgressive and the main part is the product of deposition of the as highstand and their deposits are products of the deposition of the outer shelf and inner shelf. Segment D is connected with falling stage and their deposits are products of inner shelf and shoreline. Presented subdivision of the Karpatian deposits of CF is very incomplete and preliminary. Further correlation studies in more detailed scale and over a greater basinal extent are necessary. Within the whole studied profile of Karpatian deposits a general trend from accommodation-dominated shelf regime can be recognised
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012