Podrobnosti záznamu

Název
    Katastrofální povodeň v povodí Odry v srpnu 1880, její příčiny, průběh a následky
Autor
    Munzar, Jan
    Ondráček, Stanislav
    Řehánek, T.
Konference
    Workshop Adolfa Patery 2006 "Extrémní hydrologické jevy v povodích" (15.11.2006-15.11.2006 : Praha, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2006 na téma "Extrémní hydrologické jevy v povodích"
Strany
    s. 61-70
Poznámky
    Projekt: IAA3086601, GA AV ČR
    Překlad názvu: Disastrous Flood in the Odra River Basin in August 1880: its Causes, Behaviour and Consequences
    Rozsah: 9 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    August 1880
    disastrous floods
    Odra river
Klíčové slovo
    1880
    Katastrofální
    Následky
    Odry
    Povodeň
    Povodí
    Průběh
    Příčiny
    Srpnu
Abstrakt (česky)
   Povodeň v srpnu 1880 patří vedle záplav v létě 1813 k největším živelným pohromám v povodí Odry v 19. století, pravděpodobně srovnatelným s povodňovou katastrofou z července 1997. Zpustošila Ostravsko a nadlouho se stala časovým mezníkem pro obyvatele, kteří dělili čas na dobu před jejím výskytem a po ní. V příspěvku je pojednáno o příčinách, průběhu, regionálním rozsahu a následcích této přírodní pohromy.
Abstrakt (anglicky)
   Beside high water events in the summer of 1813, the flood from August 1880 is one of the most severe natural disasters occurring in the Odra River Basin (especially in its right-hand tributary Ostravice) in the 19th century, which is believed to be comparable with the flood disaster in July 1997. It destroyed the Ostrava region and became for a long time a milestone for local people who divided the time into a period before its occurrence and after it. The contribution deals with the causes, behaviour, regional extent and consequences of this natural disaster.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012