Podrobnosti záznamu

Název
    Katastrofální zimní povodeň v českých zemích a střední Evropě v roce 1862 (k jejímu 150. výročí)
Autor
    Hrádek, Mojmír
    Munzar, Jan
    Ondráček, Stanislav
Konference
    Workshop Adolfa Patery 2012 - Extrémní hydrologické jevy v povodích (31.05.2012-31.05.2012 : Brno, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2012 na téma Extrémní hydrologické jevy v povodích
Strany
    S. 178-185
Poznámky
    Autoři celkem: 3
    Překlad názvu: Disastrous winter flood in Czech lands and Central Europe in 1862 (at its 150th anniversary)
    Rozsah: 8 s. : P
Předmětová kategorie
    Central Europe
    winter flood
    year 1862
Klíčové slovo
    150
    1862
    českých
    Evropě
    Katastrofální
    Povodeň
    Roce
    Střední
    Výročí
    Zemích
    Zimní
Abstrakt (česky)
   Na rok 2012 připadá několik významných povodňových výročí, a to nejen katastrofy z nedávné doby, ale i několik starších historických případů. Jednou z velkých přírodních pohrom 19. století byla zimní povodeň v roce 1862, od níž uplynulo 150 let. Postihla totiž nejen české země, ale např. Německo i Rakousko. Za období vyhodnocování průtoků na Labi v Děčíně je dodnes druhou největší (hned po katastrofě v březnu 1845). Pro současnost je poměrně překvapivý fakt, že povodeň v srpnu 2002 zde byla nižší než oba uvedené případy a je tedy podle velikosti kulminačního průtoku až na třetím místě. Cílem příspěvku je tento hydrologický extrém středoevropského rozsahu připomenout a doložit ho dochovanými údaji a informacemi.
Abstrakt (anglicky)
   In 2012, we commemorate anniversaries of several important floods - not only more recent disasters but also some older historic cases. One of overwhelming natural calamities of the 19th century was the winter flood from 1862 since which already 150 years have elapsed. It affected not only Czech lands but also Germany and Austria. Until today, it is the second heaviest flood (after the flood disaster in March 1845) for the period of assessing Labe/Elbe River discharge values in Děčín. A rather surprising fact is that the flood in August 2002 was lower there than the two mentioned events and in terms of culmination discharge ranks only at the third place. This paper aims at reminding the hydrological extreme of Central-European scale and to document it with preserved data and information.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    24. 10. 2014