Podrobnosti záznamu

Název
    Kde je zdroj klastických sedimentů miocénu Brněnska?
Další názvy
    Where do the Miocene clastic sediments of the Brno region come from?
Autor
    Buriánek, David
    Otava, Jiří
    Tomanová Petrová, Pavla
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae
Svazek/č.
    Roč. 97, č. 1
Strany
    14
Rok
    2012
Výraz tezauru
    South Moravia, Miocene, siliciclastics, heavy minerals, provenance
Klíčové slovo
    Brněnska
    Kde
    Klastických
    Miocénu
    Sedimentů
    Zdroj
Abstrakt (česky)
   Byly studovány lokality písků badenu a ottnangu na východním okraji Českého masivu za účelem zjištění jejich zdrojových oblastí, původu, prostředí a facií: I. Ottnang (Brno-Bystrc) - písky a štěrky transportované řekami. II. Baden (Oslavany) - písky ukládané jako šelfová facie. Zdrojová oblast byla relativně malá, omezená nejbližším okolím pobřeží. III. Baden (brněnské písky, Brno-Obřany) - deltové sedimenty snesené z větší oblasti. Existovala stabilní zdrojová oblast na z. okraji karpatské předhlubně během ottnangu a badenu. Širší spektrum těžkých minerálů v ottnangu indikuje zdroj z předmiocénního zvětrávání (křída, resp. paleogén). Jako nejduležitější minerál v ottnangu je uváděn staurolit. Mnohem intenzivnější eroze zapříčinila výzdvih krystalinických jednotek na z. okraji pánve (moravikum, svratecká jednotka, brněnský masiv) během karpatu a badenu, kdy byl produkován typický minerál pro společenstva těžkých minerálů - granát.
Abstrakt (anglicky)
   Where do the Miocene clastic sediments of the Brno region come from?
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014