Podrobnosti záznamu

Název
    Ke geochemii hornin krystalinika mezi Veselím nad Lužnicí a Vlkovem
Údaj o odpovědnosti
    Dobroslav Matějka
Další názvy
    Hlubinná geologická stavba území ČSSR a její vliv na ložiskotvorné pochody (Variant.)
Autor
    Matějka, Dobroslav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Svazek/č.
    Roč. 1988, č. 4
Strany
    s. 503-505
Rok
    1989
Poznámky
    1 obr.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Klasifikační znak
    552
Předmětová kategorie
    geochemie metamorfovaných hornin
    geochemie prvků, stopových a radioaktivních prvků a vzácných zemin
    horniny vzniklé regionální metamorfózou jílovitých a chemicky příbuzných hornin
    migmatity, perlové ruly
    moldanubikum
Klíčové slovo
    Geochemii
    Hornin
    Krystalinika
    Lužnicí
    Veselím
    Vlkovem
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    27. 3. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012