Podrobnosti záznamu

Název
    Ke geomorfologickému poznání údolí řeky Svratky severozápadně od Brna
Autor
    Kirchner, Karel
    Nehyba, S.
    Peterková, L.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Změny regionálních struktur České a Slovenské republiky
Strany
    S. 24-26
Poznámky
    Překlad názvu: To the geomorphology of the Svratka River valley NW of Brno
    Rozsah: 3 s.82009128
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    fyzická geografie
    geologie
    geomorfologie
Klíčové slovo
    Brna
    Geomorfologickému
    Poznání
    řeky
    Severozápadně
    Svratky
    údolí
Abstrakt (česky)
   Příspěvek se zabývá geomorfologií údolí středního toku Svratky severozápadně od Brna. Autoři popisují základní geomorfologické a geologické rysy zájmového území, speciální pozornost věnují studiu sedimentů říčních teras - petrografii valounů a jejich provenienci, težkým minerálům. Podrobně je popsána významná geomorfologická lokalita Obora pravděpodobně se zbytkem paleotoku Svratky.
Abstrakt (anglicky)
   Paper considers to the geomorphology of middle course of the Svratka River valley NW from Brno. Basic geomorphological and geological features are described. Especially attention is devoted to provenance study of the fluvial sediments of river terraces - petrography of the pebbles and cobbles, heavy mineral assemblages. The first geomorphological results from Obora site - probably paleobed of the Svratka River - are presented.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012