Podrobnosti záznamu

Název
    Ke vzniku kaolínů na Karlovarsku
Údaj o odpovědnosti
    Petr Rajlich, Jiří Landa
Další názvy
    The origin of kaolines in the Karlovy Vary (Karlsbad) area
Autor
    Landa, Jiří
    Rajlich, Petr, 1944-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 13
Strany
    s. 88-97
Rok
    2005
Poznámky
    8 obr., 1 fot., 3 tab.
    Bibliografie na s. 95-97
    il.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Klasifikační znak
    55(1)
    553.5/.8
Skupina konspektu
    553
Předmětová skupina
    diageneze
    geneze ložiska
    granit
    hmotová bilance
    hydrotermální podmínky
    kaolinizace
    kenozoické vulkanity Českého masivu
    krušnohorský pluton
    ložisko bentonitu
    ložisko kaolinu
    minerály jílové
    oxid uhličitý
    paleoreliéf
    podloží
    proces vulkanický
    siderit
    sokolovská pánev
    svědecká hora
    terciér
    vulkanodetrity
    zvětrávání
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
    Hroznětín (Karlovy Vary, Ostrov)
    Ruprechtov (Karlovy Vary, Ostrov)
Klíčové slovo
    Kaolínů
    Karlovarsku
    Vzniku
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012