Podrobnosti záznamu

Název
    Ke znalosti erozivního systému v Bosonožském hájku západně od Brna
Autor
    Kirchner, Karel
    Kuda, František
    Máčka, Z.
Konference
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2014 (23.04.2014-25.04.2014 : Teplice, Česká republika)
Jazyk
    anglicky
    česky
Typ dokumentu
    abstrakt
Zdrojový dokument - monografie
    Geomorfologický sborník 12. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce konference - Stav geomorfologických výzkumů v roce 2014
Strany
    S. 37-38
Poznámky
    Autoři celkem: 3
    Překlad názvu: To the knowledge of erosional system in the Bosonožský hájek area westward of Brno
    Rozsah: 2 s. : P
Předmětová kategorie
    Brno region
    the Bosonožský hájek area
    unique gully erosion
Klíčové slovo
    Bosonožském
    Brna
    Erozivního
    Hájku
    Systému
    Západně
    Znalosti
Abstrakt (česky)
   Příspěvek se zaměřuje stržovou erozi na východních svazích Bobravské vrchoviny. Jedinečný stržový systém se nachází v Bosonožském hájku asi 1,1 km JV od brněnské městské části Žebětín. Podle rozšíření a morfologie byly stržové systémy rozděleny do tří oblastí výskytu. Přibližná délkak všech zjištěných strží je 18 354 m, hustota 39,25 km.km-2. Nejmohutnější stržový systém je vyvinut ve střední části zájmového území. Vytvořil se v mocném sprašovém pokryvu a zasahuje i do podložních biotitických granodioritů brněnského masivu. Délka hlavní strže činí 515 m, převýšení 62 m, max. zahloubení až 12 m. V posledním období byly v zájmové oblasti uskutečněny vrtné práce a využita metoda elektrické odporové tomografie k ověření mocnosti sedimentů ve dně hlavní strže ve střední části území.
Abstrakt (anglicky)
   The aim of paper is a gully erosion in the eastern part of Bobravská vrchovina Highlands. There is a unique gully network in Bosonožský hájek, which is located 1.1 km south-east from city district Brno Žebětín. Three types of gully networks can be recognized according to an extension and morphology. The approximate length of whole network is about 18 354 m and the density is about 39.25 km.km-2. The main gully is situated in the middle of the area of interest. It is developed in Pleistocene loess deposits and included within the underlying granitoid bedrock. The length of main gully is 515 m, difference of heights is 62 m, countersink 12 m. Currently, the research was expanded with drilling and geophysical survey to determine the thickness of deposits in the main gully.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    24. 10. 2014