Podrobnosti záznamu

Název
    Kenozoické vulkanity mezi silnicí E 48 úseku Lubenec - Žalmanov a střední až dolní Mží, jejich postavení v petrografickém systému a význam pro rekonstrukci morfologie terciérního povrchu, západní Čechy
Údaj o odpovědnosti
    Ferry Fediuk
Další názvy
    Cenozoic volcanics between the road E 48 of the section Lubenec - Žalmanov, their position in the petrographic system and importance for the morphological reconstruction of the Tertiary surface, Western Bohemia
Autor
    Fediuk, František, 1929-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 10
Strany
    s. 194-200
Rok
    2002
Poznámky
    3 obr., 2 tab., 37 bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Předmětová skupina
    alkalický typ
    chemismus hornin
    horniny vulkanické
    kenozoické vulkanity Českého masivu
    miocén
    oligocén
    paleoreliéf
    tefrit
    trachyandezit
    trachybazalt
Geografické jméno
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    48
    
    Čechy
    Dolní
    Kenozoické
    Lubenec
    Morfologie
    Mží
    Petrografickém
    Postavení
    Povrchu
    Rekonstrukci
    Silnicí
    Střední
    Systému
    Terciérního
    úseku
    Vulkanity
    Význam
    Západní
    Žalmanov
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    13. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012