Podrobnosti záznamu

Název
    Kenozoiczne zapadliska przedgórza Sudetów Pólnocno-Zachodnich
Údaj o odpovědnosti
    Jacek Robert Kasinski, Janusz Badura, Bogusław Przybylski
Další názvy
    Cenozoic depressions at the northwestern Sudetic Foreland
Autor
    Badura, Janusz
    Kasiński, Jacek Robert
    Przybylski, Bogusław
Jazyk
    polsky
Zdrojový dokument - monografie
    Sudety Zachodnie: od wendu do czwartorzędu
Strany
    s. 183-196
Poznámky
    4 obr.
    Anglické resumé
    Bibliografie na s. 263-286
    il.
Klasifikační znak
    55(1)
    551.3
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    geologie regionální
    glaciální modelace
    kenozoikum
    kvartér oblastí kontinentálního zalednění Českého masivu
    neotektonika
    pánev sedimentační
    periglaciální jevy
    předpolí
    tektonika pokryvu
    terciér Českého masivu
    uhlí hnědé
    žitavská pánev
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Polsko - jihozápad
    SRN-Sachsen
Klíčové slovo
    Kenozoiczne
    Pólnocno-Zachodnich
    Przedgórza
    Sudetów
    Zapadliska
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    15. 8. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012