Podrobnosti záznamu

Název
    Kinematika krkonošské střižné zóny ve vztahu k regionální deformaci krkonošského krystalinika
Údaj o odpovědnosti
    Radomír Grygar, Martin Vavro, Pavel Kreml
Další názvy
    Kinematics of Krkonoše Shear Zone in Relation to Regional Deformation of Krkonoše Mts. Crystalline
Autor
    Grygar, Radomír
    Kreml, Pavel
    Vavro, Martin
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 39, č. 1
Strany
    s. 85-96
Rok
    1993
Poznámky
    7 obr., 27 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň. (Ostrava), Ř.horn.-geol.
Předmětová skupina
    analýza kinematická
    analýza tektonická
    deformace
    krkonošsko-jizerské krystalinikum
    tektonika regionální
    západosudetská oblast
    zlom
Předmětová kategorie
    krkonošská střižná zóna
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Polsko
Klíčové slovo
    Deformaci
    Kinematika
    Krkonošské
    Krkonošského
    Krystalinika
    Regionální
    Střižné
    Vztahu
    Zóny
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    23. 7. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012