Podrobnosti záznamu

Název
    Kinetics of the quartz growth from supersaturated solutions under ambient conditions (25°C and 1 atm)
Další názvy
    Kinetika růstu křemene z přesycených roztoků za normálních podmínek (25°C a 1 atm)