Podrobnosti záznamu

Název
    Kirkocystid ankyroids (Stylophora: Echinodermata) from the Šárka Formation (Ordovician) of Bohemia
Údaj o odpovědnosti
    Ronald L. Parsley, Rudolf J. Prokop, Kraig Derstler
Další názvy
    Kirkocystidní ankyroidi (Stylophora: Echinodermata) ze šáreckého souvrství českého ordoviku
Autor
    Derstler, Kraig
    Parsley, Ronald L.
    Prokop, Rudolf J.
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Svazek/č.
    Vol. 75, no. 1
Strany
    s. 37-47
Rok
    2000
Poznámky
    1 obr., 2 pl.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Předmětová skupina
    Barrandien
    Echinodermata
    morfologie funkční
    nový taxon
    ontogeneze
    ordovik
    pražská pánev
    Stylophora
    taxonomie
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Praha-Šárka
Klíčové slovo
    Ankyroids
    Bohemia
    Echinodermata
    Formation
    Kirkocystid
    Ordovician
    Stylophora
    Šárka
Abstrakt (anglicky)
   Kirkocystids were originally described as the cirriped genus Anatifopsis Barrande, 1872. Now recognized as stylophoran echinoderms, kirkocystid from the Llanvirn age Šárka Formation are represented by two monospecific genera: Anatifopsis (=Anatiferocystis Chauvel, 1941) bohemica Barrande, 1872 and Sagittacystis gen.nov. (=Balanocytsites Barrande, 1887) prima (=Anatifopsis prima Barrande, 1872). During Arenigian, kirkocystids probably evolved from Peltocystis-like ancestors in the relatively dysaerobic Prague Basin which seems to be the centre for dispersal for subsequent representatives found in the Western United States. The kirkocystid theca has been reduced to six plates, dominated by the paired adorals, but within the subclade the aulacophore has remained conservative and primitive. Like in most ankyroids kirkocystid thecae are flexible, but quite exceptionally, they could apparently expand and contracts along dorsal and ventral sutures of the righ adoral.
   Juvenile specimens indicate that ontogenetic development accentuates plate growth towards the thecal posterior
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    5. 4. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012