Podrobnosti záznamu

Název
    Klasifikace a kategorizace ploch území plzeňské kamenouhelné pánve, ovlivněných bývalou hlubinou těžbou uhlí
Údaj o odpovědnosti
    Irena Martinovská
Další názvy
    Classification and qualification of the surface areas affected by the underground extraction of hard coal in the Plzeň carboniferous basin
Autor
    Martinovská, Irena
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997
Strany
    s. 63-65
Poznámky
    2 obr.
    Anglické resumé
Předmětová skupina
    báňská historie
    klasifikace
    mapa
    negativní vlivy báňské činnosti
    plzeňská pánev
    studie environmentálních vlivů
    těžba podzemní
    uhelný revír
    území poddolované
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Dobřany (Plzeň-jih)
    Plzeň
Klíčové slovo
    Bývalou
    Hlubinou
    Kamenouhelné
    Kategorizace
    Klasifikace
    Ovlivněných
    Pánve
    Ploch
    Plzeňské
    Těžbou
    Uhlí
    území
Abstrakt (anglicky)
   The underground extraction of hard coal in the Plzeň carboniferous basin is dated since the 16th century. Wet declined depression and even local sunken holes have originated in the undermined areas. Many of the old edits and pits are not localised and sufficiently sainted. This classification and qualification of the undermined areas will serve as a basis for the solutions concerning the territorial planning, building activities and landscape development
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012