Podrobnosti záznamu

Název
    Klasifikace a kategorizace poddolovaných ploch území radnické, chebské a žitavské pánve
Údaj o odpovědnosti
    Irena Martinovská, Lumír Horčička
Další názvy
    Classification and qualification of the surface areas affected by the extraction of hardcoal in the Radnice Carboniferous basin and of lignite in the Cheb and Žitava Tertiary basins
Autor
    Horčička, Lumír
    Martinovská, Irena
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998
Strany
    s. 36-39
Poznámky
    3 obr.
    Anglické resumé
Předmětová skupina
    chebská pánev
    historie
    likvidace dolu
    radnická pánev
    studie environmentální
    těžba podzemní
    těžba povrchová
    uhelná sloj
    uhlí bituminózní
    uhlí hnědé
    území poddolované
    žitavská pánev
Geografické jméno
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    Chebské
    Kategorizace
    Klasifikace
    Pánve
    Ploch
    Poddolovaných
    Radnické
    území
    žitavské
Abstrakt (anglicky)
   The extraction of hardcoal in the Radnice Carboniferous basin and of lignite in the Cheb and Žitava Tertiary basins was already finished. Wet declined depressions and even local sunken holes have originated in the undermined areas. Many of the old edits and pits are not localised and sulficiently secured. This classification and qualification of the undermined areas will serve as a basis for the solutions concerning the territorial planning, building activities and landscape development
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    8. 7. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012