Podrobnosti záznamu

Název
    Kožušná u Štětínova - významné naleziště zeolitů v sobotínském amfibolitovém masivu
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Novotný, Jiří Zimák
Další názvy
    Kožušná near Štětínov - a notable zeolites locality in the Sobotín Amphibolite Massif
Autor
    Novotný, Pavel, 1954-
    Zimák, Jiří
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 8
Strany
    s. 213-217
Rok
    2000
Poznámky
    1 obr., 7 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Předmětová skupina
    alpská parageneze
    amfibolit
    asociace minerální
    lokalita mineralogická
    ložisko živců
    mineralogie topografická
    silesikum
    složení
    zeolity
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Sobotín (Šumperk)
Klíčové slovo
    Amfibolitovém
    Kožušná
    Masivu
    Naleziště
    Sobotínském
    Štětínova
    Významné
    Zeolitů
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012