Podrobnosti záznamu

Název
    Koexistence hornické činnosti a života města Karviná (informace o studii)
Údaj o odpovědnosti
    Jaroslav Domas
Další názvy
    A co-existence of mining and life of Karviná town (information on a study). Geologists against the destruction of natural environment. Proceedings
Autor
    Domas, Jaroslav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Geologové proti ničení životního prostředí: sborník přednášek
Strany
    s. 118-120
Předmětová skupina
    hornoslezská pánev
    ochranné pásmo
    průvodní jevy
    střety zájmů
    těžba podzemní
    uhlí černé
    území poddolované
    životní prostředí
Předmětová kategorie
    geologie urbanistická
    poddolovaná území
Klíčové slovo
    činnosti
    Hornické
    Informace
    Karviná
    Koexistence
    Města
    Studii
    života
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    8. 7. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012