Podrobnosti záznamu

Název
    Komořanské jezero Lake
Údaj o odpovědnosti
    Lenka Lisá, Jan Novák, Vladimír Brůna
Autor
    Brůna, Vladimír, 1961-
    Lisá, Lenka, 1975-
    Novák, Jan, 1943 červ. 24.-
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - monografie
    VI. Letní škola kvartérních studií 2010 (Česká republika, 19.-26. června 2010) = VIth Summer school of Quaternary studies 2010 (Czech Republic, June 19-26, 2010) : excursion guide
Strany
    s. 14-15
Poznámky
    Obsahuje bibliografické odkazy
Klasifikační znak
    55(1)
    551.4
    561
Skupina konspektu
    55
    56
Předmětová skupina
    exkurze
    holocén
    kvartér podkrušnohorských pánví
    lidské aktivity
    paleolimnologie
    palynologie
    průvodce
    rašeliniště
    vegetace
Geografické jméno
    Čechy severní (Česko)
    Most-Komořany
Klíčové slovo
    Jezero
    Komořanské
    Lake
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    13. 7. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012