Podrobnosti záznamu

Název
    Kompatibilita, interoperabilita formátu MARC - TEI a katalogizace starých tisků.
Další názvy
    Compatibility, Interoperability of the Cataloguing Formats MARC- TEI and the Early Printed Books Bibliographic Description
Autor
    KAŠPAROVÁ, Jaroslava
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Problematika historických a vzácných knižních fondů. Sborník z 17. odborné konference Olomouc, 5.-6. listopadu 2008
Strany
    7
Poznámky
    Akce: 2008/11/05 ; Olomouc
Výraz tezauru
    bibliographic description
    cataloguing format MARC 21
    cataloguing format TEI
    early printed books
Klíčové slovo
    Formátu
    Interoperabilita
    Katalogizace
    Kompatibilita
    MARC
    Starých
    TEI
    Tisků
Abstrakt (česky)
   V příspěvku jsou porovnávány katalogizační formáty MARC 21 a TEI P5, analyzovány jejich výhody a nevýhody pro katalogizaci starých tisků, je požadována kompatibilita formátu MARC a TEI pro vytváření veřejně přístupných dat. Autorka článku doporučuje vvytvářet v katalogizační praxi podrobné a formálně správné záznamy.
Abstrakt (anglicky)
   This paper compares the MARC21 and TEI P5 cataloguing formats, analyzes advantages and disadvantages of both of them for early printed books cataloguing, calls for the necessity of convergence of the MARC and TEI cataloguing methods and for the universally open data creation. The author of the article suggests preparation of the full-valued, as for the content, and formally correct entries in the cataloguing practice.
Přispěvatel
    Národní muzeum Praha
Kód přispěvatele
    NM
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012