Podrobnosti záznamu

Název
    Komplexní charakteristika referenčních vzorků půd, dnových sedimentů a slabě zpevněných pískovců.
Další názvy
    Complex characteristic of reference samples of soils, sediments and partly cementated sandstones
Autor
    Zeman, Josef
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Geochémia 2002
Strany
    3
Poznámky
    Akce: 2002 ; 6.12.2002. Bratislava
Výraz tezauru
    bottom sediment
    mineral
    soil
Klíčové slovo
    Charakteristika
    Dnových
    Komplexní
    Pískovců
    Půd
    Referenčních
    Sedimentů
    Slabě
    Vzorků
    Zpevněných
Abstrakt (česky)
   33 referenčních vzorků půd, dnových sedimentů a sedimentů z celé Moravy bylo komplexně charakterizováno úplnými chemickými analýzami, rentgenovou difrakcí infračervenou spektroskopií, optickou mikroskopií a sorpční kapacitou. Tyto parametry byly porovnány se schopností vzorků zadržovat a uvolňovat těžké kovy při jejich migraci.
Abstrakt (anglicky)
   33 reference samples of soils, bottom sediments and sediments from Moravia region were characterized by complete chemical analyses, XRD, IR, optical microscopy, sorption capacity. These parameters were compared with the sample retention capacity and release of heavy metals during their migration.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012