Podrobnosti záznamu

Název
    Komplexní charakteristika výplně České křídové pánve ( pozice v rámci platformních křídových pánví v Evropě,litofacielní vývoj, stratigrafie ,tektonická stavba, vztah litofacií a hydrogeologických parametrů )
Autor
    Herčík, F.
    Herrmann, Z.
    Valečka, Jaroslav
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2003
Zdrojový dokument - monografie
    Hydrogeology of the Bohemian Cretaceous Basin
Výraz tezauru
    Bohemian Cretaceous Basin, principal geological characteristics, stratigraphy and lithofacies development, structural and tectonic setting
Klíčové slovo
    Charakteristika
    České
    Evropě,litofacielní
    Hydrogeologických
    Komplexní
    Křídové
    Křídových
    Litofacií
    Pánve
    Pánví
    Parametrů
    Platformních
    Pozice
    Rámci
    Stavba
    Stratigrafie
    Tektonická
    Výplně
    Vývoj
    Vztah
Abstrakt (anglicky)
   Česká křídová pánev je největší rezervoár podzemních vod na území Českého masívu, díky vývoji rozsáhlých a mocných kolektorských facií ( pískovců a silicifikovaných spikulitových slínovců až spongolitů).Tento vývoj ovlivnily specifické paleogeografické podmínky.Kolektorské facie jsou zastoupeny ve všech stratigrafických jednotkách, často naloženy na sebe.Prostorovou pozici, vzájemnou komunikaci resp. oddělení kolektorských těles ovlivňuje významně strukturní (tektonická stavba)křídové pánve.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014