Podrobnosti záznamu

Název
    Komplexní geodetické a geofyzikální měření v poklesové kotlině
Autor
    Doležalová, Hana
    Kaláb, Zdeněk
    Müller, Karel
Konference
    Konference Společnosti důlních měřičů a geologů/10. : 21.10.2003-23.10.2003 : Zvole nad Pernštejnem, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Sborník anotací a Elektronický sborník přednášek 10. konference Společnosti důlních měřičů a geologů
Strany
    s. 1-4
Poznámky
    Projekt: GA105/02/0500, GA ČR
    Projekt: GA105/03/0078, GA ČR
    Projekt: IBS3086005, GA AV ČR
    Překlad názvu: Complex geodetic and geophysical measuring in the subsidence depression
    Rozsah: 4 s. : CD ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    geodesy
    geophysics
    measurement
Klíčové slovo
    Geodetické
    Geofyzikální
    Komplexní
    Kotlině
    Měření
    Poklesové
Abstrakt (česky)
   V příspěvku je uvedeno použití geodetických a geofyzikálních metod pro měření na poddolovaném územi. Vedle používaných metod geodetického měření v poklesové kotlině ke zjišťování pohybů a deformací povrchu a objektů je uvedena vhodnost možnosti využití geofyzikálních metod v hornické krajině. Pro sledování vlivů poddolování na objekty jsou popsány principy seizmologických měření pro posouzení ohrožení staveb.
Abstrakt (anglicky)
   The usage of geodetic and geophysical methods to measure at the undermined territory is described in the contribution. Beside geodetic methods that are used in the subsidence depression to find out both motions and deformations of the surface and buildings there's also presented the suitability to use geophysical methods in the mining area. The principles of seismologic measurements to review buildings exposure are described too, as the observation of influences of underground mining on buildings is very useful.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012