Podrobnosti záznamu

Název
    Komplexní mineralogická analýza tonsteinů z vybraných uhelných slojí ostravsko-karvinského revíru
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Weiss, Marta Chmielová
Další názvy
    A complex mineralogical analysis of tonsteins from selected Ostrava-Karviná coal seams
Autor
    Baronnet, A.
    Chmielová, Marta
    Weiss, Zdeněk
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Tonsteiny a tufogenní horniny uhelných pánví I
Strany
    s. 61-113
Poznámky
    18 obr., 4 tab., 3 s.bibl.
Předmětová skupina
    biotit
    hornoslezská pánev
    jílovec
    kaolinit
    kaolinizace
    karbon-svrchní
    krystalochemie
    popel vulkanický
    uhelná sloj
    živce
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Karviná
    Ostrava
Klíčové slovo
    Analýza
    Komplexní
    Mineralogická
    Ostravsko-karvinského
    Revíru
    Slojí
    Tonsteinů
    Uhelných
    Vybraných
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012