Podrobnosti záznamu

Název
    Komplexní přírodovědná exkurze: text pro kombinovanou formu vzdělávání
Další názvy
    The complex scientific excursion: the text for blended learning
Autor
    Blažová, Kateřina
    Matějka, Dobroslav
    Švecová, Milada
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Facultatis studiorum humanitatis et naturae Universitatis Prešoviensis - Prírodné vedy
Svazek/č.
    Roč. 53, č. Suppl.
Strany
    5
Rok
    2004
Výraz tezauru
    didactics of biology
    distance learning
    excursion
Klíčové slovo
    Exkurze
    Formu
    Kombinovanou
    Komplexní
    Přírodovědná
    Text
    Vzdělávání
Abstrakt (česky)
   Charakteristika komplexní exkurze a příklad učební opory pro přípravu studentů na komplexní exkurzi distanční formou
Abstrakt (anglicky)
   Characteristics of a comprehensive scientific excursion and example of teaching pillars for preparation of students by distance learning
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012