Podrobnosti záznamu

Název
    Komplexní přírodovědná exkurze jako efektivní prostředek propojení teoretické a praktické složky výuky v přípravě učitelů přírodovědných předmětů
Další názvy
    Complex natural science excursion effectively interconnecting theoretical and practical parts of education of undergraduate students of natural science teaching profession
Autor
    Havlíček, Petr
    Matějka, Dobroslav
    Švecová, Milada
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Sborník z celostátní konference 'Učitelé jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém'
Strany
    5
Poznámky
    Akce: 2001
Výraz tezauru
    didactics of biology and geology
    excursion
Klíčové slovo
    Efektivní
    Exkurze
    Jako
    Komplexní
    Praktické
    Propojení
    Prostředek
    Předmětů
    Přípravě
    Přírodovědná
    Přírodovědných
    Složky
    Teoretické
    Učitelů
    Výuky
Abstrakt (česky)
   Komplexní biologicko-geologická exkurze, příklad realizace
Abstrakt (anglicky)
   Complex biological-geological excursion, example of realisation
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012