Podrobnosti záznamu

Název
    Komplexní posouzení vlivu fyzikálně-chemických vlastností hornin na jejich tepelnou roztažnost
Autor
    Kožušníková, Alena
    Plevová, Eva
    Vaculíková, Lenka
Konference
    Sjezd chemických společností (60. : 01.09.2008-04.09.2008 : Olomouc, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    abstrakt
Zdrojový dokument - monografie
    Chemické listy . 102/8
Strany
    S. 683-683
Poznámky
    Projekt: GP105/07/P416, GA ČR
    Překlad názvu: The global analysis of rock physic- chemical properties on their final thermal expansion
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    mineralogical composition
    sandstone
    thermal expansion
Klíčové slovo
    Fyzikálně-chemických
    Hornin
    Komplexní
    Posouzení
    Roztažnost
    Tepelnou
    Vlastností
    Vlivu
Abstrakt (česky)
   Předkládaná práce je zaměřena na zjišťování vlivu minerálního složení na výslednou celkovou tepelnou roztažnost vybraných pískovců. Tepelná roztažnost byla stanovena termo-mechanickou analýzou za přesně definovaných podmínek. Minerální složení pak bylo zjištěno pomocí termické analýzy a infračervené spektroskopie.
Abstrakt (anglicky)
   The proposed work was aimed at examination of effect of sandstone composition on final thermal expansion and effect of proceeding phase transformation during heat stress of material. Thermal measurement was performed under accurately defined conditions by thermomechanical analysis. Mineralogical composition was estimated by thermal analysis and infrared spectroscopy.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012