Podrobnosti záznamu

Název
    Komplexní zpracování starých popisů uhlí a hornin
Údaj o odpovědnosti
    Josef Honěk, Kerstin Hoňková, František Staněk
Další názvy
    Complex processing of old description of coal and rocks
Autor
    Honěk, Josef
    Hoňková, Kerstin
    Staněk, František
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 44, č. 2
Strany
    s. 85-100
Rok
    1998
Poznámky
    7 tab.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Předmětová skupina
    archiv
    databanka
    dokumentace geologická
    petrografie
    severočeská pánev
    terminologie
    uhelný revír
    uhlí
    ukládání dat
    vídeňská pánev
    zpracování dat
Geografické jméno
    ČR
Klíčové slovo
    Hornin
    Komplexní
    Popisů
    Starých
    Uhlí
    Zpracování
Abstrakt (anglicky)
   In the long period during which coal was mined in coal basis and deposit prospecting was performed, different petrographic classification were applied for describing coal and rocks. The consequence is that the same rock or the same coal type were described in various periods by different methods. As far as nobody dealt in detail with processing and re-evaluation of old decriptions of coal deposits and their comparison with current method of description prior to stage of filing the data into database. The authors of the article described a solution of such problematic and propose procedure of procesing, re-evaluation and filing of heterogenous description data in database including symbols for their graphic representation. The proposed procedure is illustrated by practical exhibit of processing of petrographic descriptions of coal, transition rocks and rocks without coal impurity
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012