Podrobnosti záznamu

Název
    Koncepce devonských ostrovních elevací a vývoj porozit v macošském souvrství
Autor
    Hladil, Jindřich
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku.
Svazek/č.
    Roč. 6, -
Strany
    s. 80-84
Rok
    2000
Poznámky
    Projekt: IAA3013809, GA AV ČR
    Projekt: ZZ/603/1/97, GA MŽP
    Překlad názvu: Philosophy of the Devonian insular elevations (DIE) and evolution of porosity in the Macocha Formation
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Klíčové slovo
    Devonských
    Elevací
    Koncepce
    Macošském
    Ostrovních
    Porozit
    Souvrství
    Vývoj
Abstrakt (česky)
   Model diageneze pro devonské mořské ostrovy skýtá nové výhledy pro pasti na ropu a plyn (porozity 5-15).Existuje paradox týkající se podpovrchu na východní Moravě, který dává tyto sedimentární jednotky do kontrastu se zkušenostmi z běžných sedimentárních pánví, protože místa se ztenčenou mocností karbonátových jednotek jsou perspektívní z pohledu kolektorových vlastností, zatímco naduřující partie tzv. stratigrafických rifů nikoliv. Části karbonátových souvrství mající zde velkou mocnost totiž sestávají z doře zvrstvených hornin majících nízkou porozitu, jejíž hodnoty významně klesají pod 2.
Abstrakt (anglicky)
   The diagenetic model for Devonian marine islands yields a new prospect for possible oil and gas traps (por. 5-15
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012