Podrobnosti záznamu

Název
    Konec pliocénu a spodní až střední pleistocén v brněnské kotlině
Údaj o odpovědnosti
    Rudolf Musil
Další názvy
    Ende des Pliozän und Unteres bis Mittleres Pleistozän des Brünner Beckens
    Pliocene and Lower and Middle Pleistocene of the Brno-Basin
Autor
    Musil, Rudolf, 1926-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní)
Svazek/č.
    Roč. 81, č. 1-2
Strany
    s. 93-107
Rok
    1996
Poznámky
    3 obr., 24 bibl.
    Anglické, německé resumé
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. natur. (Čas. Morav. Muz., Vědy přír.)
Předmětová skupina
    aluvium
    eroze vodní
    karpatská neogenní předhlubeň
    kvartér moravských úvalů
    mapa kvartérní
    morfogeneze
    neotektonika
    paleolimnologie
    pleistocén
    pliocén
    pohyb vertikální
    reliéf
    terasa
Geografické jméno
    Brno
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    
    Brněnské
    Konec
    Kotlině
    Pleistocén
    Pliocénu
    Spodní
    Střední
Abstrakt (anglicky)
   The investigated territory (Moravia, Brno-Basin and its surroundings) is composed of two geologically different regions. The geological development was specific and distinct for each region. The investigation studies the development of the relief and its changes, namely from the Miocene marine regression through the Middle Pleistocene. The basis for these studies arises from the palaeomagnetic dating of the flood plains and the fault tectonics in these regions
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    13. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012