Podrobnosti záznamu

Název
    Kontaktní horniny pláště lestkovského masivu a jejich význam pro rekonstrukci tektometamorfního vývoje tepelsko-barrandienské oblasti (11-41 Mariánské Lázně, 11-43 Planá u Mariánských Lázní)
Údaj o odpovědnosti
    Václav Kachlík
Další názvy
    Contact-metamorphic rocks from the mantle of the Leskov Pluton and their significance for reconstruction of the tectono-metamorphic development of the Teplá-Barrandien area
Autor
    Kachlík, Václav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996
Strany
    s. 81-82
Rok
    1997
Poznámky
    8 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1996.
Předmětová skupina
    Barrandien
    granitoidy
    mariánskolázeňský bazický komplex
    metamorfóza kontaktní
    metamorfóza regionální
    metasedimenty
    podmínky P-T
    proterozoikum
    rohovec kontaktní
    vrásnění variské
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Lestkov (Tachov)
Klíčové slovo
    11-41
    11-43
    Horniny
    Kontaktní
    Lázně
    Lázní
    Lestkovského
    Mariánské
    Mariánských
    Masivu
    Oblasti
    Planá
    Pláště
    Rekonstrukci
    Tektometamorfního
    Tepelsko-barrandienské
    Vývoje
    Význam
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012