Podrobnosti záznamu

Název
    Kontaktní metamorfóza grafitické ruly v doméně durbachitového plutonu Knížecí stolec
Další názvy
    Contact metamorphism of graphite gneiss in the domain of Knížecí stolec durbachite pluton.
Autor
    Vrána, Stanislav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012
Svazek/č.
    Č. zima
Strany
    4
Rok
    2013
Výraz tezauru
    graphite gneiss, diopside-K-feldspar melt spherules, chemistry, mineralogy, electric conductivity of rocks, enclave in durbachite, Moldanubian Zone
Klíčové slovo
    Doméně
    Durbachitového
    Grafitické
    Knížecí
    Kontaktní
    Metamorfóza
    Plutonu
    Ruly
    Stolec
Abstrakt (česky)
   Grafitická rula obsahuje agregáty kostrovitého diopsidu + K-živce nebo sferule, interpretované jako výsledek parciálního tavení a krystalizace. Nízkoteplotní přeměna zahrnuje vznik paprsčitých agregátů prehnitu. Srovnání analýzy horniny s 18 analýzami grafitických rul z oblasti Českého Krumlova prokazuje kompoziční podobnost. Grafitická rula se dostala k povrchu pravděpodobně jako enkláva v durbachiotu.
Abstrakt (anglicky)
   Contact metamorphism of graphite gneiss in the domain of Knížecí stolec durbachite pluton.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014