Podrobnosti záznamu

Název
    Kontaktní metamorfóza spojená s intruzí hornin těšínitové asociace na lokalitě Krmelín
Údaj o odpovědnosti
    Dalibor Matýsek
Další názvy
    Contact metamorphism connected with the intrusion of teschenite association rocks in Krmelín locality, Northern Moravia, Czechoslovakia
Autor
    Matýsek, Dalibor, 1960-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní)
Svazek/č.
    Roč. 77, č. 1-2
Strany
    s. 29-39
Rok
    1992
Poznámky
    1 obr., 4 fot., 3 tab., 13 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. natur. (Čas. Morav. Muz., Vědy přír.)
Předmětová skupina
    analcim
    flyšové pásmo Západních Karpat
    granáty
    horniny alkalické
    intruze
    kontaktní metamorfóza
    minerály
    minerály horninotvorné
Předmětová kategorie
    těšínit
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Krmelín
Klíčové slovo
    Asociace
    Hornin
    Intruzí
    Kontaktní
    Krmelín
    Lokalitě
    Metamorfóza
    Spojená
    Těšínitové
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    1. 9. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012