Podrobnosti záznamu

Název
    Kontaktní viséit a konkrecionální apatit z jeskyně Domica
Autor
    Cílek, Václav
    Langrová, Anna
    Melka, Karel
Konference
    Jeskyně a člověk (11.10.2000-13.10.2000 : Liptovský Mikuláš, Slovensko)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Acta Carsologica Slovaca./Slovenský kras. 39
Strany
    s. 25-35
Poznámky
    Překlad názvu: Contact viséit and concretionary apatite from the Domica Cave
    Rozsah: 11 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Předmětová kategorie
    concretionary apatite
    contact viséit
    Domica Cave
Klíčové slovo
    Apatit
    Domica
    Jeskyně
    Konkrecionální
    Kontaktní
    Viséit
Abstrakt (česky)
   Ve střední části jeskyně Domica bal v archeologické sondě v Posvátné chodbě zjištěn prokazatelný viséit a pravděpodobný alumohydrokalcit. Protože viséit byl na Slovensku zjištěn poprvé a i ve světovém měřítku se jedná o třetí nález v krasové dutině, bylo v r. 1999 odebráno dalších 15 vzorků určených na detailní výzkum. Při revizi byly na kontaktu jeskynních jílů a vápenců objeveny až 2 cm mocné kůry složené převážně z apatitu a viséitu, které vytvářejí z Domice významnou světovou lokalitu tohoto neběžného materiálu a dále zajímavé konkrecionální útvary apatitu vázané na matasomaticky ovlivněné jeskynní sedimenty archeologické sondy.
Abstrakt (anglicky)
   The viséite is new mineral for Slovakia and it represents the third find in carst cavities worldvide.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012