Podrobnosti záznamu

Název
    Kontaminace labských sedimentů a plavenin polychlorovanými bifenyly a hexachlorbenzenem
Údaj o odpovědnosti
    Vladimír Kužílek, Václav Tolma
Další názvy
    Contamination of the Elbe river sediments and suspended load by polychlorinated biphenyls (PCB) and hexachlorobenzene (HCB)
Autor
    Kužílek, Vladimír
    Tolma, Václav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace
Svazek/č.
    Roč. 43, č. 3
Strany
    s. 12-13
Rok
    2001
Poznámky
    2 diagr., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Příloha časopisu Vodní hospodářství, roč. 51, č. 10 (2001)
    Zkr. název ser.: VTEI - Vodohospod. techn.-ekon. Inform.
Klasifikační znak
    504.05
    556
Skupina konspektu
    504
    556
Předmětová skupina
    perzistentní organické polutanty
    polychlorované bifenyly
    řeka
    sedimenty dna
    suspenze
    voda povrchová
    znečištění
Předmětová kategorie
    1996-1998
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
    Labe (Česko a Německo)
Klíčové slovo
    Bifenyly
    Hexachlorbenzenem
    Kontaminace
    Labských
    Plavenin
    Polychlorovanými
    Sedimentů
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    11. 11. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012