Podrobnosti záznamu

Název
    Kontaminace prostředí v areálu k.p. Motorlet Jinonice
Údaj o odpovědnosti
    Jan Koroš, Jan Lellák
Další názvy
    Environment contamination in the area of Motorlet Jinonice factory
Autor
    Koroš, Jan
    Lellák, Jan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 33, č. 11
Strany
    s. 331-334
Rok
    1991
Poznámky
    3 obr., 1 tab.
Předmětová skupina
    hydrochemie
    kontaminace vod
    litogeochemie
    pozemní a průmyslové stavby
    pozorovací vrty
    stavby pozemní a průmyslové
    vrt pozorovací
    životní prostředí
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Praha-Jinonice
Klíčové slovo
    Areálu
    Jinonice
    Kontaminace
    K.p
    Motorlet
    Prostředí
Abstrakt (česky)
   Práce se zabývá použitím geochemické a hydrogeologické metody zhodnocení kontaminace horninového prostředí a podzemních vod v provozu Motorletu v Praze-Jinonicích. Z 5 pozorovacích vrtů byly provedeny litogeochemické a hydrochemické analýzy, obsahy sledovaných prvků byly zjišťovány i z vody kanalizačního systému a ze zdiva budovy bývalé galvanovny. U většiny sledovaných složek, zejména Cr, Ni, Cd, Cu a kyanidů byly zjištěny zvýšené obsajy. Centrum povrchové kontaminace se nachází v prostorách a nejbližším okolí bývalé galvanovny, kterou se doporučuje odstranit, materiál vyvézt na toxickou skládku
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012