Podrobnosti záznamu

Název
    Kontaminace sedimentů a eutrofizace ve vodní nádrži Brno
Další názvy
    Contamination of sedimentary rocks and eutrophication in Brno dam
Autor
    Hanák, Jaromír
    Müller, Pavel
    Müllerová, Hana
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Geochémia 2005, zborník referátov
Poznámky
    Akce: 2005/12/08 ; Bratislava
Výraz tezauru
    Brno dam, contamination, heavy metals, organic pollutants, radioactive elements, eutrophication
Klíčové slovo
    Brno
    Eutrofizace
    Kontaminace
    Nádrži
    Sedimentů
    Vodní
Abstrakt (česky)
   Publikace prezentuje některé z výsledků grantu MŽP ČR VaV/630/4/02 ?Výzkum sedimentů přehrad, nádrží a jezer ? zhodnocení rizik a návrhy opatření?. Grant byl řešen v letech 2002 až 2005 odbornými a laboratorními pracovníky z brněnské pobočky ČGS, kolektivy kooperujících organizací (Exploranium CZ, s.r.o., Geomin, družstvo Jihlava, katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství fakulty stavební ČVUT Praha, VÚV TGM Brno, Geodrill, s.r.o.) a také jednotlivci ? specialisty. Konkrétně jsou prezentována data týkající se kontaminace a eutrofizace pro nádrž Brno.
Abstrakt (anglicky)
   Contamination of sedimentary rocks and eutrophication in Brno dam
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014