Podrobnosti záznamu

Název
    Kontaminace sedimentů na vodní nádrži Nechranice
Autor
    Bendl, J.
    Spanilá, Tamara
    Sýkorová, Ivana
    Šrein, Vladimír
    Šťastný, Martin
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Vodní hospodářství a ochrana ovzduší
Svazek/č.
    Roč. 48, 1-2
Strany
    s. 45-49
Rok
    1998
Poznámky
    Překlad názvu: Contamination of sediments into the water reservoir Nechranice
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Předmětová kategorie
    bottom sediments
    degree of contamination of sediments
    heavy metals
Klíčové slovo
    Kontaminace
    Nádrži
    Nechranice
    Sedimentů
    Vodní
Abstrakt (česky)
   Spodní sedimenty v Nechranické přehradě na řece Ohři nahromaděné po r. 1968 jsou složeny hlavně z kaolinitů, illitů, kaustických živců a plagioklastů. Nejvážnějším znečištěním sedimentu je As následovaný Ag, Cd, Hg, Be, Pb a Zn.
Abstrakt (anglicky)
   The bottom sediments into the Nechranice dam on the Ohře River accumulated after 1968 are consisted primarily of kaolinits, illites, caustig feldspars and plagioclas. The most serious contaminat of sediment at the Nechranice Dam is As followed by Ag, Cd, Hg, Be, Pb and Zn.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012