Podrobnosti záznamu

Název
    Korelace flyšových souvrství na podkladě petrofyzikálních parametrů
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Ondra, Jaromír Hanák
Autor
    Hanák, Jaromír
    Ondra, Pavel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 32, č. 2
Strany
    s. 53-56
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    bradlové pásmo a přibradlová oblast
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    hustotní charakteristiky hornin
    K (draslík - 19)
    korelace
    magnetická susceptibilita
    radioaktivní vlastnosti hornin
    sedimenty vnitrokarpatského paleogénu
    Th (thorium - 90)
    U (uran - 92)
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
Klíčové slovo
    Flyšových
    Korelace
    Parametrů
    Petrofyzikálních
    Podkladě
    Souvrství
Abstrakt (česky)
   Korelace souvrství flyšových sekvencí a vnitrokarpatského paleogénu bývá ztížena pro nedostatek fauny a jiných podkladů. V posledních letech bylo s.p. Geofyzika shromážděno mnoho tisíc laboratorních měření petrofyzikálních parametrů flyšových hornin tj. střední magnetické susceptibility, mineralogické hustoty a obsahu Th, U a K. Autoři se zabývali studiem východoslovenského flyše, bradlového pásma, vnitrokarpatského paleogénu a formací v oblasti Oravy a Kysuc. Získané údaje se dají použít pro srovnávací litologické studium při aplikaci moderních statistických metod, v daném případě lineární diskriminační analýzy.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012