Podrobnosti záznamu

Název
    Korelace moravské "hlavní terasy" a alpské "Hochterrasse" - předběžné závěry
Údaj o odpovědnosti
    Jaroslav Tyráček, Pavel Havlíček
Další názvy
    Correlation of the Moravian "main terrace" and the Alpine "Hochterrasse" - preliminary conclusions
Autor
    Havlíček, Pavel, 1944-
    Tyráček, Jaroslav, 1931-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003
Strany
    s. 78-79
Rok
    2004
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2003
Klasifikační znak
    55(1)
    551.7
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    chronostratigrafie
    geologie regionální
    korelace stratigrafická
    kvartér
    kvartér oblastí kontinentálního zalednění Českého masivu
    pleistocén
    sedimentace fluviální
    sedimentace glaciální
    terasa říční
    zalednění
Geografické jméno
    ČR-Morava
    SRN
Klíčové slovo
    Alpské
    Hlavní
    Hochterrasse
    Korelace
    Moravské
    Předběžné
    Terasy
    Závěry
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012